fbpx

Päivitetty 29.12.2020

Korona viruksen vaikutus toimistoomme

Seuraamme tiiviisti valtiovallan päätöksiä ja suosituksia. Tartuntariskin pienentämiseksi jatkamme etätöissä, emmekä ota asiakkaita vastaan toimistollemme. Tiedotamme erikseen, kun tilanne muuttuu.

Mikäli toimit vielä paperimateriaalilla voit jättää kirjanpitoaineistosi aulaamme aineistolle osoitettuun paikkaan. Henkilökuntaamme on ohjeistettu tekemään etätöitä, joten laitathan kirjanpitäjällesi tai palkanlaskijallesi sähköpostin aineiston tuomisesta!
Tutustuthan myös Netvisor -kampanjaamme, jolla voit siirtyä sähköiseen taloushallintoon.
Palvelemme sinua edelleen puhelimitse, sähköpostilla ja tarvittaessa videoneuvotteluilla. Kaikki ennalta sovitut kokoukset ja palaverit (mm. tilinpäätöspalaverit) pidämme kaikkien turvallisuuden vuoksi nyt etänä. Lähetämme sinulle kutsun kokoukseen sähköpostitse.

 

Apua ja tietoa tukihakemuksiin

Kustannustuen toinen hakukierros 21.12.2020 – 26.2.2021

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19 -pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.6.2020 – 31.10.2020) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja. Kustannustuen tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen COVID19-pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen järjestämällä yrityksille lisäaikaa toiminnan ja kustannusten sopeuttamiseen COVID-19 -pandemian aiheuttaman kriisin pitkityttyä ja tartunta-aaltojen palattua.

Lain mukaan yritykselle myönnettävän kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Tuen maksimimäärä on 500 000 euroa yritystä kohti. Valtiokonttorin sivuilla olevalla Kustannustukilaskurilla voit alustavasti laskea paljonko suuntaa antava tukisumma olisi.

Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

 • Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin (lista toimialoista) TAI yritys, jonka päätoimialaa ei ole mainittu valtioneuvoston asetuksessa, mutta joka esittää liikevaihtonsa laskulle erityisen painavat koronapandemiaan liittyvät syyt.
 • Yrityksen oma tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden.
 • Yrityksellä on tukikauteen (1.6.-31.10.2020) kohdistuvia palkkakuluja ja/tai joustamattomia kuluja ja menetyksiä, joita on vaikea sopeuttaa. Kulujen tulee olla lopullisia.
 • Yritykselle lain mukaan määräytyvä kustannustuki on vähintään 2000 euroa.
 • Yritystä ei koske mikään kustannustukea koskevassa laissa tarkoitettu kustannustuen myöntämisen este.

Yritysten lisäksi liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt voivat hakea kustannustukea. Kustannustukea voidaan myöntää vain yhdistysten ja säätiöiden taloudelliseen toimintaan.

Liikevaihdon vertailukausi on kesä-lokakuu 2019 (1.6.2019 – 31.10.2019). Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukausi on tammi-helmikuu 2020 (1.1.2020 – 29.2.2020). Tukikausi on kaikilla yrityksillä kesä-lokakuu 2020 (1.6.2020 – 31.10.2020).

Vertailukauden ja tukikauden keskimääräisiä kuukausikohtaisia liikevaihtoja vertaamalla määritetään yrityksen liikevaihdon laskun suuruus. Liikevaihdon laskun suuruus vaikuttaa yritykselle myönnettävän kustannustuen suuruuteen. Liikevaihdon laskun on oltava yli 30 %, jotta kustannustukea voidaan myöntää. Katso myös kohta Kuinka paljon tukea voi saada.

Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista arvonlisäveroilmoituksista tai näiden puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaisista liikevaihtotiedoista.

Voitte hakea tukea itse valtiokonttorin sivuilta tai vaihtoehtoisesti voimme hakea sitä puolestanne. Mikäli haluatte, että haemme tukea puolestanne, täyttäkää tässä viestissä oleva tilauslomake. Olemme teihin yhteydessä mikäli tarvitsemme lisätietoja tuen hakemiseen.

*Lähde yo tietoihin: www.valtiokonttori.fi 

Katso lisätietoja ja tarkemmat ohjeet tuen hakuun:  

Yksinyrittäjien tuki – 31.8.2020 asti

Valtio on päättänyt, että yksinyrittäjät hakevat toimintatukea ensisijaisesti omasta kunnastaan. Turun alueella (Turku, Kaarina, Lieto, Sauvo, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Rusko, Naantali, Raisio tai Masku) haku tehdään Turku Business Region:in nettisivujen kautta. Hakulinkki, hakuohjeet ja tuen tarkempi kuvaus on nähtävillä heidän sivuilla.

Yksinyrittäjän avustuksessa on kyse 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot.

Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi. Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020.

Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Hakemuksessa kysytään seuraavia tietoja:

 • Hakijan perustiedot
 • Toiminnan kuvaus
 • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
 • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)

Hakemukseen jätettävät liitteet ovat seuraavat:

 • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
 • Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot ovat oikein. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Yksinyrittäjä voi hakea avustusta yrityksen kotikunnasta, eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta.

Tarkista, että tietosi ovat oikein Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä www.ytj.fi.

Turun alueen yrittäjille: https://turkubusinessregion.com/korona-info/rahoitus/yksinyrittajan-toimintatuki/

Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta yrittäjille, seuraa siis yrityksesi kotikunnan tiedotteita.

 

Toimenpiteitä, joilla voitte parantaa rahoitustilannettanne:

 

Yrittäjän tärkeimmät linkit poikkeustilanteen aikana:

Seuraa valtiovarainministeriön päätöksiä:

Seuraa Verohallinnon opastuksia:  

Suomen yrittäjät:

TEM tiedottaa:

Yksinyrittäjille:

ELY-keskus:

Business Finland:

Valtioneuvosto:

THL tiedottaa Koronaviruksesta:

TE-Toimisto – ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi:

Seuraamme tilannetta ja tiedotamme asiakkaitamme asiakaskirjeellä, sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuillamme meidän, verottajan tai muiden viranomaisten erityisjärjestelyistä, jotka vaikuttavat taloushallintoon.  

 

Sähköistä laskutuksesi, kirjanpitoon ja kirjanpitäjällesi asti

Suosittelemme asiakkaillemme käyttöön Avisor-ohjelmistoa. Avisor-pro on kustannustehokas laskutusohjelma, jolla:

 • Lähetät myyntilaskusi todella helposti ja nopeasti
 • Vastaanotat omat ostolaskusi verkkolaskuina
 • Maksat kaikki laskusi

Ohjelma on todella helppokäyttöinen. Vain 3 % asiakkaistamme on halunnut tai pyytänyt koulutusta ohjelman käyttöön, sen jälkeen kun ovat saaneet tunnuksensa sähköpostiin.

 

Myyntilaskut voi lähettää niin kuin asiakkaasi haluaa:

 • Itse tulostaen
 • Sähköpostitse suoraan järjestelmästä
 • Tulostuspalvelua käyttäen (automaattinen postitus)
 • Verkkolaskuna

Kaikilla tavoilla lähetettäviin laskuihin voit myös lisätä liitteitä, mikäli sille on tarvetta. Avisor pitää huolta saamisistasi pankkiyhteyden avulla päivittäin. Sinun ei tarvitse tarkastaa, onko asiakkaasi maksanut laskusi, sillä Avisor tekee tämän puolestasi ja lähettää halutessasi myös huomautuslaskut automaattisesti.

Ostolaskut ja kuitit:

 • Verkkolaskut
 • Sähköpostiohjauksella lisätyt laskut
  • Ota kuva kuitista tai laskusta ja lähetä sähköpostilla
  • Skannaa automaattisesti sähköpostiin
 • Lisää lasku tai kuitti tietokoneeltasi

Sinun ei tarvitse tehdä mitään, jotta verkkolaskut saapuvat järjestelmään. Saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun lasku on saapunut. Ei manuaalisia hakemisia tai mitään kommervenkkejä.

Kun olet vastaanottanut tai lisännyt ostolaskun järjestelmään, voit maksaa sen avisoriin sisäänrakennetun pankkiyhteyden avulla aivan kuten maksaisit sen mistä tahansa muualta. Avisor käyttää pankkien Web Services kanavia, joten kaikki maksut ovat turvattuja ja kulkevat pankkiverkossa.

Pankkiyhteyden avulla:

 • Saat laskujen viitteet päivittäin – Avisor kohdistaa ne automaattisesti myyntilaskuille
 • Saat tiliotteet siinä rytmissä, kun itse haluat
 • Voit päivittää tilisi saldoa
 • Voit maksaa tililtäsi, kuten nettipankin kautta

Kun käytät Avisoria, niin kaikki yrityksesi kirjanpitomateriaali on jo kirjanpitäjälläsi, eikä sinun tarvitse ottaa kopioita tai kuljettaa niitä erikseen kirjanpitäjällesi. Avisoria on todella helppo käyttää ja autamme sinut siinä alkuun.

Avisor-Pro hinta on 24,90€/kk + laskujen lähetys- ja vastaanottotransaktiot. 
Maksat siis selkeän kuukausihinnan sekä laskujen lähetyksestä, että vastaanotosta. EI mitään piilokuluja tai käyttäjäkohtaisia kuluja.

TARJOUS: Nyt tarjoamme asiakkaillemme 3 kuukautta Avisor käyttöä kuukauden hinnalla. Voit ottaa Avisorin käyttöön suoraan nettisivuilta. Kun otat ohjelmaa käyttöön, muista käyttää kampanjakoodia Korona2020. Käyttöönotto on helppo ja nopea, ohjelma opastaa sinua siinä. Mikäli tarvitset apua, voit olla meihin yhteydessä.

lisätietoja: www.avisor.fi 

Ole meihin yhteydessä tästä!

 

 • Pika-tarvekartoitus