Päivitetty 3.6.2020

Korona viruksen vaikutus toimistoomme 

Tartuntariskin pienentämiseksi emme toistaiseksi ota asiakkaita vastaan toimistollemme. Olemme päättäneet, että asiakkaat, jotka vielä toimivat paperimateriaalilla, voivat jättää kirjanpitoaineistonsa aulaamme aineistolle osoitettuun paikkaan. Koko henkilökuntaamme on ohjeistettu tekemään etätöitä, kun mahdollista, joten laitathan kirjanpitäjällesi tai palkanlaskijallesi sähköpostin aineiston tuomisesta. Palvelemme edelleen puhelimitse, sähköpostilla ja tarvittaessa videoneuvotteluilla. Kaikki ennalta sovitut kokoukset ja palaverit (mm. tilinpäätöspalaverit) pidetään etänä. Lähetämme sinulle kutsun kokoukseen sähköpostitse.

 

Apua valtion tukihakemuksiin – Autamme kaikkia yrityksiä valtion tukien hakemisessa

Elämme poikkeuksellisia aikoja. Monen elinvoimaisenkin yrityksen toiminta on uhattuna koronaviruksesta johtuen. Haluamme olla yrityksille avuksi kaikilla mahdollisilla tavoilla.

Tukihakemuspyyntöjä on meille tullut valtava määrä, kiitos luottamuksestanne. Vielä nopeasti toimimalla voit saada oman kehitysprojektisi kauttamme eteenpäin, sillä voimme ottaa uusia hakemuksia enää kourallisen, jotta voimme taata laadukkaan kehitysprojektihakemuksen tekemisen kokonaisuudessaan.

Voimme kuitenkin tarvittaessa toimia teille konsulttina tukihakemuksen teossa tai ideoida projektia kanssanne puhelimitse, mikäli haluatte. Tukihakemukseen liittyvän puhelinkonsultoinnin hinta on 100 € / h (alv 0) minimilaskutuksen ollessa 0,5h.

Business Finlandin ja ELY-keskuksien jakamat kehitystuet liiketoiminnan häiriötilanteisiin loppuvat 8.6.2020 kello 16:15. 

Tuet eivät kuitenkaan lopu kokonaan, vaan ne muuttuvat niin, että tukea tarvitsevat yritykset voivat hakea kustannustukea valtiokonttorin sähköisestä palvelusta. Alustavien tietojen mukaan sitä saa kahdelta kuukaudelta ja toimialariippumattomasti. 

Seuraa valtioneuvoston sivuja tuesta sekä valtiovarainministeriön päätöksiä:

 

Selvitys- ja suunnitteluprojekti -rahoitus liiketoiminnan häiriötilannetta varten – varmasti ainakin 8.6.2020 kello 16:15 asti

1-5 henkeä työllistävät – Voimme hakea teille tukea ELY-keskukselta. Tukea on mahdollista saada 12 500 €:n suunnitteluprojektille 10 000 €:a. Tuen omarahoitus osuus on 20%. Tähän kelpaavat mm. normaalit palkkakulut. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista.
Huom! Jos yrityksesi työllistää 1-5 henkeä, teemme hakemuksen ELY-keskuksen palvelun kautta. Tarvitsemme tällöin suomi-fi -valtuudet rahoitushakuun, jos et ole vielä asiakkaamme. Katso ohjeet valtuuden antamiseen tästä! Valtuuden antaminen vie muutaman minuutin.

Yli 6 henkeä työllistävät – Voimme hakea teille esiselvitysrahoitusta Business Finlandilta. Tukea on mahdollista saada 12 500 €:n suunnitteluprojektille 10 000 €:a. Tuen omarahoitus osuus 20% ja tähän kelpaavat mm. normaalit palkkakulut. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista.

Mikäli ET jostain syystä vielä ole asiakkamme, mutta haluat, että autamme sinua selvitys- ja suunnitteluprojektien tukien hakemisessa, paina TÄSTÄ. Linkki ohjautuu Microsoft Forms kyselylomakkeelle, jossa kysymme hakemusta varten tarvittavia tietoja. Olemme tämän jälkeen sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

 

Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilannetta varten – 100 000 € – varmasti ainakin 8.6.2020 kello 16:15 asti

Voimme hakea kaikille 1 – 250 henkeä työllistäville yrityksille ELY-Keskuksen tai Business Finlandin isompaa 100 000 €:n kehittämisrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Kehitystoimenpiteet voivat olla esimerkiksi liiketoiminnan uudelleensuuntaamista, tuotteiden ja palvelujen kehittämistä, uusien asioiden pilotointia, uusien toimintamalleien kehittämistä työn ja tuotannon organisoimiseksi ja siirtämiseksi Suomeen tai mikä tahansa muu yritykselle uusi toimenpide, jonka yritys kokee tarpeelliseksi tässä tilanteessa.

PAINA TÄSTÄ, JOS HALUAT, ETTÄ HAEMME TUKEA PUOLESTASI!

 

1 – 5 henkeä työllistävät yritykset – Tuki haetaan ELY-keskukselta.

 • Haku auki 8.6.2020 kello 16:15 asti.
 • Yrityksen toiminta on tilapäisesti vaikeutunut tai vaikeutumassa koronaviruksen vuoksi, mutta yritys pyrkii uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
 • Yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan myös jatkossa.
 • Avustuksen määrä kehittämistoimenpiteiden tekemiseen voi olla enintään 80 % avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä kustannuksista.
 • Avustuksen määrä voi olla enintään 100 000 euroa, suhteutettuna kuitenkin yrityksen toiminnan laajuuteen.
 • Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona enintään 70 %.

Kehittämistoimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen. Maksatushakemuksessa tulee toimittaa loppuraportti hankkeessa tehdyistä toimista.

Huom! Jos yrityksesi työllistää 1-5 henkeä, teemme hakemuksen ELY-keskuksen palvelun kautta. Tarvitsemme tällöin suomi-fi -valtuudet rahoitushakuun, jos et ole vielä asiakkaamme. Katso ohjeet valtuuden antamiseen tästä! Valtuuden antaminen vie muutaman minuutin.

1 – 5 henkeä työllistävä, tarkista tarkemmat ehdot ELY-keskuksen tuen saamiseen tästä.

PAINA TÄSTÄ, jos haluat, että haemme tukea puolestasi!

Tiedot: http://www.ely-keskus.fi

 

6 – 250 henkeä työllistävät yritykset – Tuki haetaan Business Finlandilta.

 • Haku auki 8.6.2020 kello 16:15 asti.
 • Suomessa toimivat pk-yritykset, joilla on 6-250 työntekijää. Yrityksessä työskentelee tai on lomautettuna hakemuksen jättämishetkellä vähintään 6 henkilöä (sisältäen yrittäjän ja yrittäjät)
 • Midcap-yritykset, joiden oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€
 • Kotimarkkinayritykset ja vientiyritykset
 • Lähes kaikki toimialat, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä

Tuen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70% koko avustuksen määrästä. Rahoituksen suuruus on enintään 100 000 € (kokonaisbudjetti 125 000€).

Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Rahoitusta voi käyttää uusien asioiden pilotointiin yrityksen liiketoiminnassa. Kehittämistoimenpiteiden kohteena voi olla esimerkiksi uusia palveluja ja tuotteita, Uusia kumppanuus- ja alihankintamalleja, Uusia toimintamalleja työn ja tuotannon organisoimiseksi ja siirtämiseksi Suomeen, Mikä tahansa muu yritykselle uusi toimenpide, jonka yritys kokee tarpeelliseksi tässä tilanteessa.

Yli 6 henkeä työllistävä, tarkista tarkemmat ehdot Business Finland tuen saamiseen tästä.

Tiedot: https://www.businessfinland.fi

PAINA TÄSTÄ, jos haluat, että haemme tukea puolestasi!

Mikäli olet asiakkaamme, löydät esitietolomakkeet, ohjeet ja kriteerit sähköpostistasi. Esitietolomakkeen täyttämällä, saamme kaikki tarvittavat tiedot hakemusten aloittamiseksi. 

Yksinyrittäjätukea tulee hakea yrityksen ytj-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Tarkemmat ehdot ja kriteerit alempana. Jos olet asiakkamme, voimme hakea tätäkin tukea puolestasi. Ohjeet löydät sähköpostistasi 17.4.2020 asiakaskirjeestämme.

 

Yksinyrittäjien tuki

Valtio on päättänyt, että yksinyrittäjät hakevat toimintatukea ensisijaisesti omasta kunnastaan. Turun alueella (Turku, Kaarina, Lieto, Sauvo, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Rusko, Naantali, Raisio tai Masku) haku tehdään Turku Business Region:in nettisivujen kautta. Hakulinkki, hakuohjeet ja tuen tarkempi kuvaus on nähtävillä heidän sivuilla.

Yksinyrittäjän avustuksessa on kyse 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot.

Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi. Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020.

Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Hakemuksessa kysytään seuraavia tietoja:

 • Hakijan perustiedot
 • Toiminnan kuvaus
 • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
 • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)

Hakemukseen jätettävät liitteet ovat seuraavat:

 • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
 • Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot ovat oikein. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Yksinyrittäjä voi hakea avustusta yrityksen kotikunnasta, eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta.

Tarkista, että tietosi ovat oikein Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä www.ytj.fi.

Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta yrittäjille, seuraa siis yrityksesi kotikunnan tiedotteita.

Lue lisää tästä TEM:in linkistä!

Turun alueen yrittäjille: https://turkubusinessregion.com/korona-info/rahoitus/yksinyrittajan-toimintatuki/

 

Valtiokonttorin kustannustuki

Nyt saatavilla olevan tiedon mukaan (26.5.2020) Business Finlandin ja ELY-keskusten myöntämät kehitystuet loppuvat toukokuuhun. Tämän jälkeen poikkeustilannerahoitusta saa valtiokonttorista kustannustukena ja jo aiemmin myönnetyt kehitys- ja esiselvitystuet sopeutetaan kustannustukeen. 

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanutkin ELY-keskuksen tai Business Finlandin kehittämistukea. Hallitus ei ole vielä kertonut kustannustuen määrästä tai sen ehdoista tarkemmin. Valtiokonttori tulee tiedottamaan tarkemmin hakuprosessista, kun se on läpäissyt jatkovalmistelut.  

Lue lisää valtioneuvoston sivuilta: Valtioneuvosto.fi

 

Yrittäjille työmarkkinatukea – 724 € / kk

Laki yrittäjille laajennettuun yrittäjän työttömyyskorvaukseen, astui voimaan 8.4.2020. Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Tuki koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta, kunhan kriteerit täyttyvät. Kriteerit ovat seuraavat:

 • Yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt
  TAI
 • Yritystoiminnasta saatavat tulot ovat vähemmän kuin 1089,67€/kk jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Työmarkkinatukea maksetaan 30.6.2020 asti siltä ajalta, jolloin yrittäjä ilmoittautui työttömäksi työnhakijaksi. Jos yrittäjä ilmoittautui TE-toimistoon ennen 15.4.2020, voi saada tukea takautuvasti ilman omavastuuta 16.3.2020-30.6.2020. 

Täytän kriteerit, miten haen työmarkkinatukea?

Yrittäjä, ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja anna selvitys päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen. Anna selvitys toimialasta ja siitä, miten virus ja sen mukana tullet rajoitukset/suositukset ovat aiheuttaneet päätoimisen työskentelyn loppumisen.
Seuraavaksi TE-toimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. Tämän jälkeen yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta ja Kela maksaa työmarkkinatuen.
Jos yrittäjä on rekisteröitynyt työnhakijaksi, hänellä on oikeus tukeen, kunhan edellytykset täyttyvät. Voit ilmoittautua työnhakijaksi TE-palvelujen ”Oma asiointi” -verkkopalvelussa. Tämän tuen saaminen ei sulje pois oikeutta saada yksinyrittäjätukea. Työttömyysturva on henkilökohtaisiin menoihin. Työmarkkinatukeen ovat oikeutettuja kriteerit täyttävä yrittäjä, yrityksen koosta tai yhtiömuodosta riippumatta.

Lähde yo. tietoihin: Business Finland & ELY-Keskus & Suomen Yrittäjät & TEM

 

Jos sinulla on muuta kysyttävää ota meihin helposti yhteyttä tällä yhteydenottolomakkeella painamalla tästä!

 

Toimenpiteitä, joilla voitte parantaa rahoitustilannettanne:

 

Yrittäjän tärkeimmät linkit poikkeustilanteen aikana:

 

Seuraa valtiovarainministeriön päätöksiä:

Seuraa Verohallinnon opastuksia:  

Suomen yrittäjät:

TEM tiedottaa:

Yksinyrittäjille:

ELY-keskus:

Business Finland:

Valtioneuvosto:

THL tiedottaa Koronaviruksesta:

TE-Toimisto – ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi:

Seuraamme tilannetta ja tiedotamme asiakkaitamme asiakaskirjeellä, sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuillamme meidän, verottajan tai muiden viranomaisten erityisjärjestelyistä, jotka vaikuttavat taloushallintoon.  

 

Sähköistä laskutuksesi, kirjanpitoon ja kirjanpitäjällesi asti

Suosittelemme asiakkaillemme käyttöön Avisor-ohjelmistoa. Avisor-pro on kustannustehokas laskutusohjelma, jolla:

 • Lähetät myyntilaskusi todella helposti ja nopeasti
 • Vastaanotat omat ostolaskusi verkkolaskuina
 • Maksat kaikki laskusi

Ohjelma on todella helppokäyttöinen. Vain 3 %:ia asiakkaistamme on halunnut tai pyytänyt koulutusta ohjelman käyttöön, sen jälkeen kun ovat saaneet tunnuksensa sähköpostiin.

 

Myyntilaskut voi lähettää niin kuin asiakkaasi haluaa:

 • Itse tulostaen
 • Sähköpostitse suoraan järjestelmästä
 • Tulostuspalvelua käyttäen (automaattinen postitus)
 • Verkkolaskuna

Kaikilla tavoilla lähetettäviin laskuihin voit myös lisätä liitteitä, mikäli sille on tarvetta. Avisor pitää huolta saamisistasi pankkiyhteyden avulla päivittäin. Sinun ei tarvitse tarkastaa, onko asiakkaasi maksanut laskusi, sillä Avisor tekee tämän puolestasi ja lähettää halutessasi myös huomautuslaskut automaattisesti.

Ostolaskut ja kuitit:

 • Verkkolaskut
 • Sähköpostiohjauksella lisätyt laskut
  • Ota kuva kuitista tai laskusta ja lähetä sähköpostilla
  • Skannaa automaattisesti sähköpostiin
 • Lisää lasku tai kuitti tietokoneeltasi

Sinun ei tarvitse tehdä mitään, jotta verkkolaskut saapuvat järjestelmään. Saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun lasku on saapunut. Ei manuaalisia hakemisia tai mitään kommervenkkejä.

Kun olet vastaanottanut tai lisännyt ostolaskun järjestelmään, voit maksaa sen avisoriin sisäänrakennetun pankkiyhteyden avulla aivan kuten maksaisit sen mistä tahansa muualta. Avisor käyttää pankkien Web Services kanavia, joten kaikki maksut ovat turvattuja ja kulkevat pankkiverkossa.

Pankkiyhteyden avulla:

 • Saat laskujen viitteet päivittäin – Avisor kohdistaa ne automaattisesti myyntilaskuille
 • Saat tiliotteet siinä rytmissä, kun itse haluat
 • Voit päivittää tilisi saldoa
 • Voit maksaa tililtäsi, kuten nettipankin kautta

Kun käytät Avisoria, niin kaikki yrityksesi kirjanpitomateriaali on jo kirjanpitäjälläsi, eikä sinun tarvitse ottaa kopioita tai kuljettaa niitä erikseen kirjanpitäjällesi. Avisoria on todella helppo käyttää ja autamme sinut siinä alkuun.

Avisor-Pro hinta on 24,90€/kk + laskujen lähetys- ja vastaanottotransaktiot. 
Maksat siis selkeän kuukausihinnan sekä laskujen lähetyksestä, että vastaanotosta. EI mitään piilokuluja tai käyttäjäkohtaisia kuluja.

TARJOUS: Nyt tarjoamme asiakkaillemme 3 kuukautta Avisor käyttöä kuukauden hinnalla. Voit ottaa Avisorin käyttöön suoraan nettisivuilta. Kun otat ohjelmaa käyttöön, muista käyttää kampanjakoodia Korona2020. Käyttöönotto on helppo ja nopea, ohjelma opastaa sinua siinä. Mikäli tarvitset apua, voit olla meihin yhteydessä.

lisätietoja: www.avisor.fi 

Ole meihin yhteydessä tästä!

 

 • Pika-tarvekartoitus