Päivitetty 20.10.2020

Korona viruksen vaikutus toimistoomme

Seuraamme tiiviisti valtiovallan päätöksiä ja suosituksia. Tartuntariskin pienentämiseksi jatkamme toistaiseksi etätöissä, emmekä ota asiakkaita vastaan toimistollemme. Tiedotamme erikseen, kun tilanne muuttuu. Vielä paperimateriaalilla toimivat asiakkaat voivat jättää kirjanpitoaineistonsa aulaamme aineistolle osoitettuun paikkaan. Koko henkilökuntaamme on ohjeistettu tekemään etätöitä,  joten laitathan kirjanpitäjällesi tai palkanlaskijallesi sähköpostin aineiston tuomisesta!
Palvelemme edelleen puhelimitse, sähköpostilla ja tarvittaessa videoneuvotteluilla. Kaikki ennalta sovitut kokoukset ja palaverit (mm. tilinpäätöspalaverit) pidämme kaikkien turvallisuuden vuoksi nyt etänä. Lähetämme sinulle kutsun kokoukseen sähköpostitse.

 

Apua ja tietoa tukihakemuksiin

Business Finlandin ja ELY-keskuksien jakamat esiselvitys- ja kehittämistuet liiketoiminnan häiriötilanteisiin loppuivat 8.6.2020. Kehittämistukien tilalle astui voimaan kustannustuki, joka on tarkoitettu tiettyjen alojen tietyille yrityksille. 

Business Finlandin ja ELY-keskuksien esiselvitys- ja kehittämistukihakemuksia liiketoiminnan häiriötilanteisiin tuli meille odotuksiammekin suurempi, suorastaan valtava määrä, suuri kiitos luottamuksestanne!

Alempana lisää tietoa yhä voimassa olevista tuista.

Kustannustuki tiettyjen toimialojen tietyille yrityksille

Kehittämistukien tilalle tulee kustannustuki. Kustannustukea haetaan sähköisesti valtiokonttorista. Suomen hallituksen esityksen mukaan kustannustukea saa kahdelta kuukaudelta ja vain tietyille toimialoille ja toimialojen tietyille yrityksille. Koko toimialan liikevaihto tulee huhtikuussa 2020 olla tippunut yli 10 prosenttia vertailuajankohdan maalis-kesäkuu 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon nähden ja toimialalla toimivan yrityksen liikevaihto tulee olla tippunut vähintään 30 prosenttia samalta vertailuajankohdalta. Tukea saa yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella.

Suomen hallituksen esittämän kustannustuen pointit lyhyesti:

 • Hakemus tehdään valtiokonttorin sähköisessä palvelussa
 • Haku auki 7.7.2020 – 31.8.2020
 • Liikevaihtotiedot ja palkkatiedot tulevat palveluun suoraan Verohallinnolta ja Tulorekisteristä
 • Yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen tulee syöttää palveluun:
  • tukikauden kiinteät kustannukset
  • (mahdollisesti saadut tuet)
 • Tuen euromääräinen maksimi on 500 000 € kahden kuukauden ajalta ja alle 2000€ tukea ei makseta, sillä sillä ei ole merkitystä konkurssien estämiseen.
  • Mikäli yritys on saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, nämä tuet vähennetään kustannustuesta
  • Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista vähennetään 70 %.
  • Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti
 • Vain toimialoille ja niiden toimialojen yrityksille, jotka kärsineet eniten. Tarkista toimialat TÄSTÄ
  • Toimialan keskimääräinen myynti pudonnut huhtikuussa 2020 vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan maalis-kesäkuu 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon nähden.
  • Yrityksen, joka toimii tämänkaltaisella toimialla, oma huhti-toukokuu 2020 liikevaihto tulee olla laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohdan maalis-kesäkuu 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon nähden.
  • Jos yritys on perustettu 2019 kesäkuun jälkeen, vertailuajankohta on vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvo
 • Tukea voi saada myös toimialajaottelun ulkopuolelta, jos on esittää erittäin painavat syyt, että liikevaihto on laskenut koronaviruksen vuoksi
 • Tukea EI voi saada, jos yritys on
  • ollut taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019
  • laiminlyönyt verovelvoitteensa
  • konkurssissa tai vireillä olevassa konkurssimenettelyssä.
  • maatalouden alkutuotanto-, kalastus-, sekä vesiviljelyalan yritykset.

Katso lisätietoja ja tarkemmat ohjeet tuen hakuun:  

Yksinyrittäjien tuki – 31.8.2020 asti

Valtio on päättänyt, että yksinyrittäjät hakevat toimintatukea ensisijaisesti omasta kunnastaan. Turun alueella (Turku, Kaarina, Lieto, Sauvo, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Rusko, Naantali, Raisio tai Masku) haku tehdään Turku Business Region:in nettisivujen kautta. Hakulinkki, hakuohjeet ja tuen tarkempi kuvaus on nähtävillä heidän sivuilla.

Yksinyrittäjän avustuksessa on kyse 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot.

Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi. Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020.

Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Hakemuksessa kysytään seuraavia tietoja:

 • Hakijan perustiedot
 • Toiminnan kuvaus
 • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
 • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)

Hakemukseen jätettävät liitteet ovat seuraavat:

 • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
 • Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot ovat oikein. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Yksinyrittäjä voi hakea avustusta yrityksen kotikunnasta, eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta.

Tarkista, että tietosi ovat oikein Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä www.ytj.fi.

Turun alueen yrittäjille: https://turkubusinessregion.com/korona-info/rahoitus/yksinyrittajan-toimintatuki/

Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta yrittäjille, seuraa siis yrityksesi kotikunnan tiedotteita.

 

Toimenpiteitä, joilla voitte parantaa rahoitustilannettanne:

 

Yrittäjän tärkeimmät linkit poikkeustilanteen aikana:

Seuraa valtiovarainministeriön päätöksiä:

Seuraa Verohallinnon opastuksia:  

Suomen yrittäjät:

TEM tiedottaa:

Yksinyrittäjille:

ELY-keskus:

Business Finland:

Valtioneuvosto:

THL tiedottaa Koronaviruksesta:

TE-Toimisto – ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi:

Seuraamme tilannetta ja tiedotamme asiakkaitamme asiakaskirjeellä, sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuillamme meidän, verottajan tai muiden viranomaisten erityisjärjestelyistä, jotka vaikuttavat taloushallintoon.  

 

Sähköistä laskutuksesi, kirjanpitoon ja kirjanpitäjällesi asti

Suosittelemme asiakkaillemme käyttöön Avisor-ohjelmistoa. Avisor-pro on kustannustehokas laskutusohjelma, jolla:

 • Lähetät myyntilaskusi todella helposti ja nopeasti
 • Vastaanotat omat ostolaskusi verkkolaskuina
 • Maksat kaikki laskusi

Ohjelma on todella helppokäyttöinen. Vain 3 % asiakkaistamme on halunnut tai pyytänyt koulutusta ohjelman käyttöön, sen jälkeen kun ovat saaneet tunnuksensa sähköpostiin.

 

Myyntilaskut voi lähettää niin kuin asiakkaasi haluaa:

 • Itse tulostaen
 • Sähköpostitse suoraan järjestelmästä
 • Tulostuspalvelua käyttäen (automaattinen postitus)
 • Verkkolaskuna

Kaikilla tavoilla lähetettäviin laskuihin voit myös lisätä liitteitä, mikäli sille on tarvetta. Avisor pitää huolta saamisistasi pankkiyhteyden avulla päivittäin. Sinun ei tarvitse tarkastaa, onko asiakkaasi maksanut laskusi, sillä Avisor tekee tämän puolestasi ja lähettää halutessasi myös huomautuslaskut automaattisesti.

Ostolaskut ja kuitit:

 • Verkkolaskut
 • Sähköpostiohjauksella lisätyt laskut
  • Ota kuva kuitista tai laskusta ja lähetä sähköpostilla
  • Skannaa automaattisesti sähköpostiin
 • Lisää lasku tai kuitti tietokoneeltasi

Sinun ei tarvitse tehdä mitään, jotta verkkolaskut saapuvat järjestelmään. Saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun lasku on saapunut. Ei manuaalisia hakemisia tai mitään kommervenkkejä.

Kun olet vastaanottanut tai lisännyt ostolaskun järjestelmään, voit maksaa sen avisoriin sisäänrakennetun pankkiyhteyden avulla aivan kuten maksaisit sen mistä tahansa muualta. Avisor käyttää pankkien Web Services kanavia, joten kaikki maksut ovat turvattuja ja kulkevat pankkiverkossa.

Pankkiyhteyden avulla:

 • Saat laskujen viitteet päivittäin – Avisor kohdistaa ne automaattisesti myyntilaskuille
 • Saat tiliotteet siinä rytmissä, kun itse haluat
 • Voit päivittää tilisi saldoa
 • Voit maksaa tililtäsi, kuten nettipankin kautta

Kun käytät Avisoria, niin kaikki yrityksesi kirjanpitomateriaali on jo kirjanpitäjälläsi, eikä sinun tarvitse ottaa kopioita tai kuljettaa niitä erikseen kirjanpitäjällesi. Avisoria on todella helppo käyttää ja autamme sinut siinä alkuun.

Avisor-Pro hinta on 24,90€/kk + laskujen lähetys- ja vastaanottotransaktiot. 
Maksat siis selkeän kuukausihinnan sekä laskujen lähetyksestä, että vastaanotosta. EI mitään piilokuluja tai käyttäjäkohtaisia kuluja.

TARJOUS: Nyt tarjoamme asiakkaillemme 3 kuukautta Avisor käyttöä kuukauden hinnalla. Voit ottaa Avisorin käyttöön suoraan nettisivuilta. Kun otat ohjelmaa käyttöön, muista käyttää kampanjakoodia Korona2020. Käyttöönotto on helppo ja nopea, ohjelma opastaa sinua siinä. Mikäli tarvitset apua, voit olla meihin yhteydessä.

lisätietoja: www.avisor.fi 

Ole meihin yhteydessä tästä!

 

 • Pika-tarvekartoitus